Hur skapar man arbetsblad för spanska ord?

Det här är ett bra arbetsblad för att testa spanska elevers ordförråd och stavning. Den skapar förvrängda spanska ord som eleven ska sätta i rätt ordning. Med denna resurs kan du välja vilka ord som ska användas, så att du kan fokusera på särskilda målord, teman eller ordsatser.

Ange bara dina ord separerade med ett mellanslag eller ett kommatecken. Varje enskilt ord kommer att förvrängas, men din lista kommer att hållas i samma ordning. Du kan välja det spanska teckensnittet och dess storlek för ditt arbetsblad.

Arbetsbladet för spanska inlärning som du skapar kommer att vara klart för dig att skriva ut. När du skriver ut kan du välja hur många arbetsblad du vill ha utan svar och hur många med svar. Arbetsbladen med svar kommer att visa den korrekta stavningen av varje ord (så som du skrev in dem) i samma numrerade lista som arbetsbladen utan svar. Varje arbetsblad skrivs ut i A4-format. 

När du har skrivit ut ditt arbetsblad för spanska ordförvrängda ord kan dina elever börja öva direkt! Du kan till och med låta eleverna markera sitt eget arbete - med dessa arbetsblad kan eleverna kontrollera sina svar med hjälp av svarsbladet.

Om du har flera elever kan du använda det för att göra en lek av studierna genom att utmana eleverna att se vem som kan lösa upp flest ord på en bestämd tid.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.