Cách tạo bài tập trộn từ tiếng Tây Ban Nha

Đây là công cụ tuyệt vời để kiểm tra vốn từ vựng của người học tiếng Tây Ban Nha. Các từ cách nhau bằng khoảng trắng hoặc dấu phẩy. Từng từ sẽ được xáo trộn, nhưng danh sách của bạn sẽ được giữ nguyên thứ tự. Bạn có thể chọn phông chữ và cỡ chữ của văn bản tiếng Tây Ban Nha.

Việc in ra giấy cũng rất dễ dàng. Khi in, bạn có thể chọn số trang muốn kèm đáp án và số trang không kèm đáp án. Các trang kèm đáp án sẽ hiện các từ đáp án (như khi bạn nhập vào) theo cùng thứ tự như các trang không kèm đáp án.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.