Cách tạo bảng bingo số bất kỳ tiếng Tây Ban Nha

Tạo bảng bingo với các số bằng chữ tiếng Tây Ban Nha từ những số bất kỳ nằm trong một khoảng. Đây là bài tập tuyệt vời để kiểm tra kiến thức về số tiếng Tây Ban Nha.

Đầu tiên, nhập khoảng số mong muốn (vd: giữa 3300 và 4000). Sau đó chọn kích thước của bảng: 3x3 hay 9 số, 4x4 hay 16 số, hoặc 5x5 hay 25 số. Các số bất kỳ trong khoảng đã chọn sẽ xuất hiện dưới dạng viết bằng chữ tiếng Tây Ban Nha trên bảng bingo. Nếu bạn muốn các ô chứa các số nằm ở vị trí bất kỳ, hãy chọn "vị trí số bất kỳ trên các bảng khác nhau". Mỗi số bằng chữ tiếng Tây Ban Nha sẽ xuất hiện trên mỗi bảng, ở vị trí bất kỳ hoặc không.

Bạn có thể chọn in một bảng đáp án và số bảng bingo không kèm đáp án. Bảng đáp án có các số kèm số bằng chữ tiếng Tây Ban Nha trong ngoặc.

Nếu bạn muốn tạo bảng bingo từ chính xác các số bạn chọn, chúng tôi có một công cụ khác để giúp bạn làm điều này.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.