Examples:
Lower Case - me gusta vivir en córdoba. córdoba es una ciudad en andalucía
Upper Case - ME GUSTA VIVIR EN CÓRDOBA. CÓRDOBA ES UNA CIUDAD EN ANDALUCÍA
Sentence Case - me gusta vivir en córdoba. Córdoba es una ciudad en andalucía
Capitalise New Word - Me Gusta Vivir En Córdoba. Córdoba Es Una Ciudad En Andalucía
Cách chuyển đổi văn bản tiếng Tây Ban Nha sang chữ hoa/chữ thường/chữ hoa đầu câu?

Công cụ này dùng để chuyển giữa chữ hoa và chữ thường của văn bản tiếng Tây Ban Nha. Có thể dùng công cụ này với toàn bộ các ký tự tiếng Tây Ban Nha, bao gồm dấu thanh. Các tùy chọn gồm viết hoa hoặc viết thường toàn bộ, viết hoa đầu câu, hoặc viết hoa chữ cái đầu mỗi từ. Bạn có thể nhập hàng trăm dòng văn bản để công cụ này giữ nguyên định dạng cho toàn bộ.

Chúng tôi còn có nhiều công cụ học tiếng Tây Ban Nha khác như điền vào chỗ trống, xáo từ, và tạo bảng bingo số bằng chữ tiếng Tây Ban Nha.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.