Examples:
Lower Case - me gusta vivir en córdoba. córdoba es una ciudad en andalucía
Upper Case - ME GUSTA VIVIR EN CÓRDOBA. CÓRDOBA ES UNA CIUDAD EN ANDALUCÍA
Sentence Case - me gusta vivir en córdoba. Córdoba es una ciudad en andalucía
Capitalise New Word - Me Gusta Vivir En Córdoba. Córdoba Es Una Ciudad En Andalucía
วิธีการแปลงภาษาสเปนเป็น พิมพ์ใหญ่/พิมพ์เล็ก/sentence case

เครื่องมือนี้ใช้เพื่อทำข้อความเป็นตัวพิมพ์ใหญ่และเปลี่ยนตัวพิมพ์ของคำภาษาภาษาสเปน มีตัวเลือกในการทำให้ทุกคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือทุกคำเป็นตัวพิมพ์เล็ก ทำเป็น sentence case (ตัวอักษรตัวแรกของคำแรกในประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่) หรือทำให้ตัวอักษรตัวแรกของทุกคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ คุณสามารถป้อนข้อความได้หลายร้อยบรรทัดและเครื่องมือจะคงรูปแบบข้อความแบบเดิม

เรามีเครื่องมืออื่น ๆ มากมายสำหรับการสร้างแบบฝึกหัดภาษาสเปน เช่น เติมคำในช่องว่าง สลับตำแหน่งอักษรในคำ สร้างแผ่นบิงโกตัวเลขภาษาสเปน
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.