แปลงตัวเลขภาษาสเปนหลายหลักเป็นตัวเลขภาษาอังกฤษ

ป้อนตัวเลขที่เขียนด้วยข้อความภาษาสเปนเและคุณสามารถเปลี่ยนเป็นตัวเลขภาษาอังกฤษได้ นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนตัวเลขภาษาอังกฤษเป็นภาษาสเปนได้ ตัวเลขแบบยาวในภาษาสเปนเนั้นค่อนข้างยาก ดังนั้นนี่จึงเป็นวิธีที่ดีในการค้นหาว่าตัวเลขเหล่านั้นแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

 
Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.