Översätt stora spanska siffror till engelska siffror

Ange spanska textnummer och du kan omvandla dem till engelska nummer. Detta fungerar även för engelska nummer till spanska. Långa nummer på spanska kan vara riktigt svåra så detta är ett bra sätt att ta reda på hur de översätts till engelska ord (inte bara siffror). 

Spanska ordnummer kan vara svåra att förstå, men de följer samma mönster som engelska ordnummer. Siffrorna ett till femton har sina egna ordnummer. Siffrorna sexton och nitton är konstruerade som tio (diez, omvandlat till dieci) plus siffran. Så sexton är alltså dieciséis som diez = tio plus seis = sex. Observera att dessa ord är sammansatta ord.

Siffrorna tjugo till tjugonio konstrueras på samma sätt, med siffrorna skrivna tjugo- = veinti-. Till exempel skrivs tjugotre veintitrés. Observera att även dessa ord är sammansatta ord. 

Från och med trettio och framåt är spanska ordnummer ganska enkla. Efter trettio slutar alla multiplar av tio på -enta (treinta, cuarenta, cincuenta, cincuenta, sesenta och så vidare). För att bilda ett tal som 32 skriver du bara ut "trettio och två" (treitnta y dos). Kom ihåg att dessa spanska ordnummer består av tre separata ord. Detta gäller för alla tal upp till hundra.

Med den här resursen kommer du snart att kunna hantera spanska ordnummer.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.