Hur ändrar man den spanska textorienteringen?

Med den här resursen kan du ändra orienteringen på din spanska text super snabbt och super enkelt. Det är mycket användbart om du vill ändra hur din spanska text visas på skärmen eller om du behöver ändra orienteringen av spansk text i ett dokument.

Det finns tre alternativ tillgängliga, du kan ändra texten från vänster till höger till:

1) från höger till vänster

2) Uppifrån och ner (vänster till höger)

3) Uppifrån och ner (höger till vänster). Uppifrån-till-under innebär att texten kommer att visas i kolumner.

Du har möjlighet att ge ut resultatet som text, bild eller PDF.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.