Hur använder man den här spanska ordsökaren?

Den här arbetsbladgeneratorn skapar riktigt roliga ordsökningar som befäster elevernas kunskaper i målspråket (spanska). Du kan använda spanska ord som du vill, så du kan använda den här arbetsbladgeneratorn för olika teman eller målordförråd. 

Skriv in de ord du vill ha följt av ett mellanslag och välj vilken storlek på rutnätet du vill ha. Ordsökningarna kan ordnas uppifrån och ner, från vänster till höger och diagonalt (uppåt och nedåt). Så om ordet har 7 bokstäver kommer det att visas över 7 rutor. Du kan också välja vilket typsnitt som ska användas. Generatorn kommer också att lägga till slumpmässiga bokstäver i rutnätet.

Det finns också ett separat svarsblad där svaren lyfts fram i olika färger och du kan välja hur många sidor utan svar och hur många med svar. Varje ordsökning skrivs ut i A4-format. 

Om du använder det här arbetsbladet i klassen kan du använda det för att göra ett spel av studierna genom att utmana eleverna att se vem som kan hitta flest ord på en viss tid eller så kan du sätta det här ordsökandet som läxa.

Vi har massor av andra resurser för att skapa spanska arbetsblad för inlärning, som fyll i luckan, förvräng ord och skapa spanska ordnummerbingoark för spanska ord. 
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.