Ako vytvoriť pracovné listy so zakódovanými slovami pre španielske slová?

Toto je skvelý generátor pracovných listov na testovanie slovnej zásoby a pravopisu študentov španielčiny. Vytvára zakódované španielske slová, ktoré má žiak zoradiť do správneho poradia. Tento zdroj vám umožňuje vybrať, ktoré slová sa použijú, takže sa môžete zamerať na konkrétnu cieľovú slovnú zásobu, témy alebo slovné súbory.

Jednoducho zadajte slová oddelené medzerou alebo čiarkou. Každé jednotlivé slovo bude zakódované, ale váš zoznam bude zachovaný v rovnakom poradí. Pre svoj pracovný list si môžete vybrať španielske písmo a jeho veľkosť.

Vytvorený pracovný list na výučbu španielčiny bude pripravený na tlač. Pri tlači môžete vybrať, koľko pracovných listov chcete mať bez odpovedí a koľko s odpoveďami. Na pracovných listoch s odpoveďami sa zobrazí správny pravopis jednotlivých slov (tak, ako ste ich zadali) v rovnakom očíslovanom zozname ako na pracovných listoch bez odpovedí. Každý pracovný list sa vytlačí vo formáte A4. 

Po vytlačení pracovného listu so španielskymi zamiešanými slovami môžu vaši žiaci začať ihneď cvičiť! Dokonca môžete žiakov poveriť, aby si sami označili svoju prácu - s týmito pracovnými listami si žiaci môžu skontrolovať svoje odpovede pomocou odpoveďového hárku.

Ak máte viac študentov, môžete z učenia urobiť hru a vyzvať študentov, aby zistili, kto dokáže vylúštiť najviac slov za stanovený čas.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.