Ako previesť španielčinu do Unicode?

Zadajte svoj španielsky text a tento konvertor ho prevedie na Unicode. Unicode sa používa predovšetkým online ako spôsob, ako zabezpečiť správne zobrazenie znakov (t. j. nerománskych slov, diakritiky atď.). Nie všetky platformy alebo operačné systémy budú mať nainštalované španielske znaky, ako sú ñ, í alebo ú, ale aby sa zabezpečilo zobrazenie znakov, Unicode poskytuje jedinečné číslo pre každý znak.

Stal sa štandardným kódovaním znakov na internete. Keď je text zakódovaný v Unicode, možno ho čítať a zobrazovať na akomkoľvek počítači alebo zariadení, ktoré podporuje Unicode. To z neho robí ideálny spôsob výmeny informácií medzi rôznymi systémami.

Ďalšou výhodou používania Unicode je, že umožňuje vytvárať dokumenty, ktoré sa ľahšie prekladajú do iných jazykov. Ak napríklad vytvoríte dokument v španielčine s použitím kódu Unicode, prekladateľ ho oveľa ľahšie preloží do angličtiny, ako keby dokument nebol napísaný v kóde Unicode.

Tento zdroj môžete použiť aj na prevod kódu Unicode do španielskeho textu.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.