Resterende til indtastning 9
Sådan opretter man spanske nummer bingo ark

Opret bingoark til spanske ordnumre med tal efter eget valg.

Indtast tal efter eget valg for at oprette bingoark til spanske ordnumre, der gør det sjovt at lære spanske ordnumre. Dette er et godt arbejdsark til at teste elevernes viden om spanske tal. Bingo med spanske ordtal hjælper med at fremme lytte- og genkendelsesfærdigheder og giver mulighed for at lære og øve sig i spanske tal. 

Hvordan laver man spanske bingoark?

Denne arbejdsarkgenerator giver dig mulighed for at vælge de tal, der skal bruges til at oprette dine bingoark. Hvert tal kan være op til 8 cifre og derefter indtastes efterfulgt af et mellemrum eller et komma. Det betyder, at du kan starte med tal mellem 1 og 100, men for at gøre tingene mere udfordrende kan du gå videre til tal på op til 10.000 eller endda 1 million! 

Først skal du indtaste dine tal. Du kan vælge mellem tre gitterstørrelser, så du kan vælge, om der er 9 (3x3), 16 (4x4) eller 25 (5x5) tal i bingoarket, afhængigt af læringsniveauet og den tid, du vil bruge på at spille bingo! Dine indtastede tal vises derefter som spanske ordnumre i bingoarkene. Hvis du vælger muligheden for at "randomisere talplacering på forskellige ark", vises de samme tal på hvert ark, men på forskellige steder.

Der er også en mulighed for at udskrive et svarark. Svararket har ciffernumrene med spanske numre i parentes. Dette er en god måde at teste kendskabet til spanske tal på og er klar til at udskrive.

Hvordan fungerer spanske tal?

Lange tal på spansk kan være rigtig svære, så dette er en god måde at finde ud af, hvordan de oversættes til engelsk.

Spanske ordtal kan være svære at forstå, men de følger det samme mønster som engelske ordtal. Tallene et til femten har deres egne ordtal. Tallene seksten og nitten er konstrueret som ti (diez, omdannet til dieci) plus tallet. Så seksten er altså dieciséis, som diez = ti plus seis = seks. Bemærk venligst, at disse ord er sammensatte ord.

Tallene tyve til niogtyve konstrueres på samme måde, idet tallene skrives tyve- = veinti-. For eksempel skrives treogtyve treogtyve veintitrés. Bemærk, at disse ord også er sammensatte ord. 

Fra tredive og fremefter er spanske ordnumre ret enkle. Efter tredive ender alle multipla af ti på -enta (treinta, cuarenta, cincuenta, cincuenta, sesenta osv.). For at lave et tal som 32 skriver man bare "tredive og to" (treitnta y dos). Husk, at disse spanske ordtal består af tre separate ord. Dette er tilfældet for alle tal op til hundrede.

Du vil snart kunne få styr på spanske ordtal med denne ressource.

Du kan konsolidere al denne viden og øve dig i spanske ordtal ved hjælp af disse bingoark.

Spansk talbingo kan spilles med venner eller familie, i klassen eller som en gruppeaktivitet, så hvorfor ikke prøve det i dag og se, hvor sjovt du kan have det!
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.