Jak vytvořit pracovní listy španělského jazyka se zpřeházeným pořadím vět?

Jedná se o skvělý generátor pracovních listů, který slouží k ověření znalostí studentů o struktuře španělské věty. Zadejte svůj text do příslušného pole a tento generátor pracovních listů změní pořadí slov ve větě (větách).

Jednoduché španělské věty mají stejnou strukturu SVO (podmět, sloveso, předmět) jako věty anglické. Takže například větu "Piju kávu" lze přeložit přímo jako "Yo bebo café". Protože se však slovesa časují v závislosti na předmětu, lze zájmeno vypustit, takže správně by bylo i "Bebo café". Slovní zásoba je důležitá, ale je také důležité vědět, která slova kam ve větě patří.

Chcete-li začít, buď zkopírujte a vložte svůj text do rámečku, nebo jej napište a tento generátor pracovních listů změní pořadí slov ve větě (větách). 

Pokud jde o přizpůsobení, můžete zadat název a vybrat, zda chcete, aby se všechna slova zobrazovala malými písmeny, nebo aby se u nových vět psala velkými písmeny. Můžete také zvolit písmo a velikost textu. K dispozici je také možnost odstranit původní čárky a uvozovky a zvýšit tak obtížnost cvičení.

Vytvořený pracovní list se španělskými zpřeházenými větami bude připraven k vytištění ve formátu A4. Při tisku můžete zvolit, kolik pracovních listů chcete mít bez odpovědí a kolik s odpověďmi. Na pracovních listech s odpověďmi budou věty zobrazeny ve správném pořadí (tak, jak jste je zadali).

Jakmile si vytisknete pracovní list se španělskými zpřeházenými větami, mohou vaši žáci začít ihned procvičovat! Dokonce můžete studenty přimět, aby si svou práci sami označili - s těmito pracovními listy si studenti mohou své odpovědi zkontrolovat pomocí listu s odpověďmi.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.