Jak vytvořit pracovní listy pro španělštinu?

Tento zdroj je určen k vytvoření pracovních listů pro španělštinu k vytisknutí, do kterých mohou studenti napsat správnou odpověď. Z textu můžete odstranit slova, aby studenti mohli do mezery napsat svou odpověď. Tyto pracovní listy lze použít k hodnocení slovní zásoby a struktury vět. Co je na těchto pracovních listech opravdu skvělé, je to, že je lze přizpůsobit tak, aby se daly použít pro různé úrovně žáků.

Vložte text a poté klikněte na slovíčka, která mají žáci doplnit. Vámi vybraná slova se objeví na konci. Abyste si to trochu ztížili, můžete si vybrat, zda chcete, aby byly odpovědi zašifrované, takže žáci budou muset odpovědi jednak rozluštit, jednak najít správné místo pro vyplnění mezery.

Můžete si zvolit písmo a velikost textu ve španělštině a také název pracovního listu. Vytvořený pracovní list pro výuku španělštiny bude připraven k vytištění. Při tisku můžete vybrat, kolik pracovních listů chcete mít bez odpovědí a kolik s odpověďmi. Na pracovních listech s odpověďmi se zobrazí mezera vyplněná správným slovem a bude podtržená.

Po vytištění pracovního listu Vyplňte mezeru ve španělštině mohou vaši studenti ihned začít procvičovat! Dokonce můžete nechat studenty, aby si sami označili svou práci – s těmito pracovními listy si studenti mohou zkontrolovat své odpovědi pomocí odpovědního listu.

Příklady na doplnění mezer:

Yo tengo un gato

stane se

Yo ____ un gato (tengo)

Pokud jste chtěli vybrat více než jednu odpověď:

Yo tengo un gato. Se llama Percy.

stane se

Yo ______ un gato. Se ____ Percy. (tengo, llama)

Pokud byste to chtěli udělat ještě pokročilejší, například:

Soy dueña de un gato. Tienen pelaje marrón. Mi gato favorito es Percy

což se stává

____ dueña de un gato. ____ pelaje marrón. Mi gato favorito ____ Percy (Tienen, es, Soy)
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.