• Shift


 • a'

 • e'

 • i'

 • n'

 • o'

 • u1

 • u2

 • e"


Как се пише на испански език с нашата клавиатура?

Тази клавиатура има специални клавиши, които ви позволяват да въвеждате испански акценти и да показвате правилно текста си на испански език. Нашата испанска клавиатура е отличен ресурс за изучаване на испански език или за писане на испански език. Можете да я използвате с всеки уеб браузър и без необходимост от допълнителен софтуер или приложения.

Имат ли значение акцентите в испанския език? В испанския език се използват много ударения и други диакритични знаци, за да се промени звученето на думите и начинът на тяхното произнасяне. Въпреки че не е необходимо да ги използвате постоянно, важно е да знаете как да ги използвате и кога са необходими.

Трите основни вида ударения в испанския език:

 • Острото ударение (´) се използва за отбелязване на ударението в думата или за разграничаване на две думи, които иначе се изписват еднакво.
 • Диарезисът (¨), който се използва за отделяне на две гласни, които иначе биха образували дифтонг.
 • Тилдата (~), която може да се използва върху буквата n (ñ), за да се промени нейното звучене, или над гласна, за да се обозначи носовка.

Малките букви с ударение, които са в испанския език и не присъстват в българския, са: á é í ñ ó ú ü

Големите букви с ударение в испанския език, които не присъстват в българския, са:  Á É Í Ñ Ó Ú Ü

Нашето уеб приложение за клавиатура ви позволява да въвеждате символа за евро (€), както и два испански препинателни знака (¿, ¡). Тези препинателни знаци не се срещат на стандартната клавиатура.

За да използвате нашата онлайн клавиатура за испански език, можете да въведете и щракнете върху испанския акцент, който искате да вмъкнете в текста. Или пък можете да напишете съдържанието си и когато искате да поставите ударение, да въведете кода по-долу, така че a' за á, e' за é и т.н.

Надяваме се, че като пишете на нашата клавиатура, ще можете да пишете на испански език с приблизително същата скорост, с която пишете обикновено. Ако искате да изпишете специални символи с главни букви, а не с малки, натиснете бутона SHIFT. Съществува и възможност за промяна на размера на текста, който въвеждате. Изберете най-удобния за вас размер на текста, като изберете иконата с "Âá". Когато приключите с написването на текста на испански език, натиснете опцията "копирай" в долния десен ъгъл и след това го поставете в документа си.

Тази клавиатура работи във всички съвременни браузъри (Chrome, Internet Explorer, Safari или други). Разполагаме с много други ресурси за изучаване на испански език, които ще ви помогнат в пътуването ви по испанския път.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.